EN

نرم افزار جامع پشتیبانی و مانیتورینگ PNM

نرم افزار جامع پشتیبانی 

یکی از ویژگی های این شرکت داشتن نرم افزار جامع پشتیبانی جهت ارائه خدمات هر چه مطلوب تربه مشتریان خود می باشد.

این نرم افزار تحت WEB طراحی شده و این امکان را به مشتریان در سراسر کشورمی دهدهر لحظه از وضعیت اعلام خرابی، رفع خرابی، زمان انجام PM، تعداد دستگاه و... اطلاع داشته باشند.

این نرم افزار منطبق بر اصول CRM و جهت بالا بردن رضایتمندی مشتریان طراحی شده است.

 

نرم افزار کنترل و مانیتورینگ PNM

اهداف PNM: 

  • مدیریت استفاده از توان باتری ها در زمانهای قطعی برق
  • مدیریت صحیح تجهیزات متصل به UPS ها
  • اطلاع رسانی سریع در مواقع بحرانی
  • اطلاع رسانی در وضعیت UPS

امکاتات و قابلیت ها:

  • کنترل دستگاه بصورت Online و ارسال SMS در صورت خرابی
  • مدیریت Power و ارسال فرمان Shotdown طبق تعاریف انجام شده
  • امکان تست دستگاه از طریق شبکه در غیر زمان کاری شعبه