خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

کابینت باتری

کابینت باتری

کابینت باتری

مشخصات کابينت باتري مدل ابعاد(cm) ماکزيمم تعداد باتري قابل نصب در کابينت ارتفاع عرض طول 100Ah 65Ah 42Ah 28Ah KBS11 39 28 45.5 1 1 2 2 KBS12 33 43 55 2 2 4 4 KBS24 74 42 57 4 4 8 8 KBS36 103 42 57 6 6 12 12 KBS48 130 42 57 8 8 16 16 KBL410 103 42 58 10 10 20 20 KBL520 180 60 60 20 20 40 40  ...