خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

Online Transformer-less

MPC HI Power 10-80KVA 3/3

MPC HI Power 10-80KVA 3/3

مشخصات اصلی :  Online Double Conversion تکنولوژی پیشرفته رکتی فایربا IGBT  قابلیت تنظیم تعداد باتری (ولتاژ DC) محدوده وسيع ولتاژ ورودی برق شهر قابلیت پارالل قابلیت...

MPC GT 33 Series

MPC GT 33 Series

 کاربرد: تجهیزات بانکی و مخابراتی، خدمات پزشکی (یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزات) دستگاههای  آسیب پذیر و سرورهای مرکزی سیستمهای کامپیوتری، حفاظتی و...

MPC GH Series

MPC GH Series

کاربرد: تجهیزات بانکی و مخابراتی، خدمات پزشکی (یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزات)، دستگاه های آسیب پذیر و سرورهای مرکزی سیستمهای...