خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

Online Transformer-Based

MPC EPOWER 10-800KVA 3/3

MPC EPOWER 10-800KVA 3/3

مشخصات اصلی :  Online Double Conversion دارای ترانس ایزوله در خروجی ( Transformer- Based ) کنترل جامع توسط میکروپروسسور DSP Power factor:1 در ورودی محدوده...

MPC GP 1-20KVA

MPC GP 1-20KVA

مشخصات اصلی :  تکنولوژی On-Line Double Conversion دارای ترانس ايزوله در خروجی (ترانس جزء ساختار اينورتر می باشد) Transformer Based محدوده وسيع ولتاژ ورودی بهسنه...