خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

Online Rack mont

MPC KS-Memo RT 6-10KVA

MPC KS-Memo RT 6-10KVA

کاربرد: دیتا سنتر، تجهیزات بانکی ، مخابرات، تجهیزات پزشکی مشخصات اصلی: قابل نصب در رک و طراحی بصورت ایستاده و خوابیده تکنولوژی On-Line Double...

MPC KS-Memo RT 1-3KVA

MPC KS-Memo RT 1-3KVA

کاربرد:دیتاسنتر، تجهیزات بانکی، مخابرات، تجهیزات پزشکی مشخصات اصلی :  قابليت نصب در رک و طراحي بصورت ايستاده و خوابيده تکنولوژي Online Double Conversion نمايشگر...