خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

Modular

MPC HPM

MPC HPM

کاربرد: اتاق کامپیوتر، دیتا سنتر، ابزارهای دقیق، تجهیزات هوشمند، صنعت مشخصات اصلی: تکنولوژی Online Double Conversion با فرکانس بالا تکنولوژی پیشرفته PFC عملکرد EPO محدوده وسیع...