خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

جدول سریع محصولات

نام محصولدسته بندیتوانکاربردکاتالوگ
AVR 3000-5000V.A  /  استابلایزر3-5KVAدستگاههای الکترونیکیکاتالوگ
MPC HPMیو پی اس  /  Modular6-1560KVAدیتا سنتر- تجهیزات هوشمند- صنعتیکاتالوگ
MPC EPOWER 10-800KVA 3/3یو پی اس  /  Online Transformer-Based10-800KVA 3/3صنعتی - صنعتی (در صورت سفارش)کاتالوگ
MPC HI Power 10-80KVA 3/3یو پی اس  /  Online Transformer-less10-80KVA 3/3صنعتی - صنعتی (در صورت سفارش)کاتالوگ
MPC GP 1-20KVAیو پی اس  /  Online Transformer-Based1-20 KVAصنعتی - دیتا سنترکاتالوگ
MPC KS-Memo RT 6-10KVAیو پی اس  /  Online Rack mont6-10KVAدیتا سنتر-سرورها-سیستم های امنیتی-مخابراتی-پزشکیکاتالوگ
MPC KS-Memo RT 1-3KVAیو پی اس  /  Online Rack mont1-3 KVAاداری - دیتا سنتر- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیکاتالوگ
MPC GRL 1-5KVAیو پی اس  /  Line interactive1-5 KVAاداری - دیتا سنترکاتالوگ
کابینت باتری کابینت باتری  /  کابینت باتری5 مدلتجهیزات جانبی یو پی اسکاتالوگ
MPC GSL 1-5 KVAیو پی اس  /  Line interactive1000-5000V.Aخانگی - حفاظتیکاتالوگ
نرم افزار جامع پشتیبانی و مانیتورینگ PNMنرم افزار  /  نرم افزار کنترل و مانیتورینگ - PNM-نرم افزارکاتالوگ
12V 4.5AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 7.5AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 9AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 12AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 18AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 28AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 42AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 65AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
12V 100AHباتری خشک  /  RMC Batteryکاتالوگ
MPC GH Seriesیو پی اس  /  Online Transformer-lessکاتالوگ
MPC GT 33 Seriesیو پی اس  /  Online Transformer-lessکاتالوگ
سامانه جامع خدمات نگهداری و پشتیبانینرم افزار  /  سامانه جامع خدمات نگهداری و پشتیبانیکاتالوگ
کابینت باتری   /  کابینت باتریکاتالوگ
استابلایزراستابلایزر  /  استابلایزرکاتالوگ