خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

تماس با ما

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان کریم خان زند ، ابتدای خردمند جنوبی ، کوچه پنجم (حقانی) ،شماره 19

تهران منطقه 6 کد پستی 1584853691 ایران
تلفن : 32 و88318531-021 (20 خط)
خط ویژه: 85750
فکس : 88316631-021

E mail : www.porsooeng.com
Telegram :  https://t.me/PorsooEng

کارخانه: تهران ، انتهای اتوبان شهید رجایی ، خیابان فردوسی غربی ، خیابان طاهر زاده ، پلاک8

تهران منطقه 20 کد پستی 1887714915  ایران (دفتر مخابرات)
تهران منطقه 20 کد پستی 1887714815  ایران (دفتر تجهیزات بانکی)